Δημοσιεύσεις

Ενδοδοντική Θεραπεία. Πότε και γιατί.

3 Μαρτίου, 2019 |


Με τον όρο ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) εωοούμε την εργασία στο εσωτερικό του δοντιού όταν ο πολφός (νεύρο) του δοντιού έχει νεκρωθεί ή μολυνθεέ, με σκοπό τη διατήρηση του δονπού στο στόμα για πολλά χρόνια.

Πότε γίνεται η ενδοδοντική Θεραπεία; 'Οταν ο πολφός του δοντιού έχει μολυνθεί ή και νεκρωθεί από τερηδόνα, κάταγμα ή τραύμα. Έτσι τα μικρόβια του στόματος περνούν στον πολφό, τον μολύνουν ή τον εκφυλίζουν, οι τοξίνες τους με μεγαλύτερη διεισδυτικότητα μπορούν να περάσουν πέρα από το άκρο της ρίζας (ακρορρίζιο) και να επεκτείνουν την μόλυνση στο οστό της γνάθου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί οδοντοφατνιακό απόστημα.

Γιατί σώζεται το δόντι με την ενδοδοντική Θεραπεία; Διότι αφαιρούνται τα μικρόβια από το εσωτερικό τον δοντιού, τα υπολείμματα του πολφού επίσης, ενώ κλείνεται και σφραγίζεται ερμητικά το εσωτερικό του δοντιού με το κατάλληλο υλικό ώστε να αποφευχθεί η μετανάστευση νέων μικροβίων στο περαιτέρω.

Τι συμβαίνει όταν δεν γίνει η ενδοδοτική Θεραπεία; Δυστυχώς το δόντι έχει δυσμενή πρόγνωση, χωρίς Θεραπεία η μόλυνση επεκτείνεται σε παρακείμενους ιστούς προκαλώντας τη λύση τους, έχουμε έντονους πόνους, πρήξιμο, δυσφορία, δυσφαγία, κακουχία και πυρετό.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας; Το ποσοστό επιτυχίας είναι υιμηλό, περίπου στο 90%. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις περίπλοκες όπου το ποσοστό κατεβαίνει γύρω στο 75%.

Τι γίνεται μετά το τέλος της ενδοδοτικής θεραπείας; Τα δόντι Θα πρέπει να είναι ασυμπτωματικό (να μην πονάει, να μην υπάρχει οίδημα). Έπειτα γίνεται στο σφράγισμα και από επάνω είναι απαραίτητη η στεφάνη (Θήκη) για προστασία του δοντιού από πιθανά κατάγματα.